twenty - seven
jest źle, nie było wcześniej mi tak..
Łona, zagraj w kato, proszęęęęęęę1 komentarz: